Priser

Priser gjeldende fra 20.07.2020:

 

Førstegangskonsultasjon  690,-

Oppfølgende behandling 510,-

Trykkbølge 500,-

 

Timeavtaler som ikke avbestilles 24 timer før belastes i sin helhet.